Induksioni matematik detyra

Sponsored High Speed Downloads
Related books
Sort by: Date Size Pages Reset
I. INDUKSIONI MATEMATIKË - Armend Shabani - Armend Sh. Shabani Pse Induksioni Matematik? Pse na nevojitet induksioni matematik? A nuk mjaftojnë ... Në detyrat vijuese do të zbatojmë metodën e induksionit matematik. Detyra 1.
http://armendshabani.dmon.com/fshmn/analizamatemat1/2.induksioni.pdf
February 4, 2009 18 pages 160.53 kB 0     0 0
2. Detyra per ushtrime - shkenca kompjuterike I. INDUKSIONI MATEMATIKË - Armend Shabani ... Në detyrat vijuese do të zbatojmë metodën e induksionit matematik. Detyra 1. Të vërtetohet me anë t ...
http://kompjuterike.webstarts.com/uploads/induksioni.pdf
December 4, 2008 6 pages 56.81 kB 0     0 0
Lënda: MATEMATIKA DISKRETE -grupi A INDUKSIONI MATEMATIK Të vërtetohen me anë të induksionit matematik: 1. (1)( 2) ... Detyra për ushtrime të pavarura nga lënda MATEMATIKA DISKRETE
http://kompjuterike.webstarts.com/uploads/diskretejanar2005.pdf
December 4, 2008 37.55 kB 0     0 0
Vargjet numerike - Armend Shabani - Armend Sh. Shabani Detyra 2. 1. Tregoni se funksioni f: NQ ... Vërtetoni me anë të induksioni matematik se 2 3 ... 2 .1 12 3 kk k kkkk k ++ ++ = ...
http://armendshabani.dmon.com/ubt/matematika2/3.vargjet.pdf
March 11, 2009 15 pages 168.19 kB 0     0 0
UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU ” DURRËS FAKULTETI I ... matematik numrat racional.pdf ... §1.2 induksioni matematik ... http://ylbero.webs.com/Matematik%20elementare/Detyra%20ne%20matematik.doc
http://www.ricum.edu.rs/pdf/book of curriculum, m&dtv-albanian.pdf
November 23, 2012 50 pages 390.94 kB 0     0 0
8.2. Programi i studimeve: MENAXHIMI I BIZNESIT NË ZOOTEKNI ... Detyra 2. Vargu numerik është dhënë me anëtarin e përgjithshëm: 2 2 1); n 1 n ax n ... Në detyrën 1 tek induksioni matematik treguam se (1) 1 2 ... . 2 nn
http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/shpallje/departamenti02/2--syllabuset-menaxhimi-i-biznesit-ne-zootekni-2013.pdf.aspx
April 15, 2014 127 pages 3.69 MB 0     0 0