Izotopet ne jeten e perditshme

Sponsored High Speed Downloads
Related books
Sort by: Date Size Pages Reset
LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi Izotopet 16 Tema 3.4 Elementi kimik. Simbolet kimike 18 Tema 3.5 Moli. ... Tema 2: Zbatime të kimisë në jetën e përditshme Pyetje dhe ushtrime faqe 11
http://www.botimepegi.al/phocadownload/mesuesi/liber mesuesi kimia 7.pdf
June 7, 2012 200 pages 594.62 kB 0     0 0
Niveli i tretë (III) Të krahasojnë izotopet e hidrogjenit, vetitë dhe strukturën e tyre. ... më të rëndësishme që përdoren në teknikë dhe në jetën e përditshme. 3.
http://www.masht-gov.net/advcms/documents/klasa_11_kimi_11_gjimnazi_i_pergjithshem_dhe_tik.pdf
June 12, 2013 14 pages 82.79 kB 0     0 0
Gjimnazi i shkencave natyrore PLANI DHE PROGRAMI I LËNDËS ... rëndësishëm në jetën e përditshme dhe për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror. ... Të krahasojnë izotopet e hidrogjenit, vetitë dhe
http://www.masht-gov.net/advcms/documents/klasa_11_kimi_11_gjnatryror.pdf
June 12, 2013 17 pages 96.97 kB 0     0 0
mediaprint.al Shpërndarja e elektroneve në nivele, ... të dallojë ku ndryshojnë ndërmjet tyre izotopet e një elementi kimik; ... përdorimet në jetën e përditshme); ...
http://mediaprint.al/uploads/books/plan-mësimor-kimia-10.doc
September 21, 2011 68.10 kB 0     0 0
INSTITUTI I KURRIKULËS DHE TRAJNIMIT • të dallojë ku ndryshojnë ndërmjet tyre izotopet e nj ë ... karakteristike, përdorimet në jetën e përditshme) ;
http://www.uranushost.com/nikola/multimedia/projekte/programet/282_shkencat e natyres_kimi.pdf
August 17, 2012 258.94 kB 0     0 0
Kimi - Universiteti Metropolitan Tirana ... bujqësi dhe në jetën e përditshme. ... izotopet, rrezatimi elektromagnetik, ... 2 Përdorimi i njohurive te marra ne industri, ne teknike dhe ne jetën e ...
http://www.umt.edu.al/wp-content/uploads/2013/05/kimi.pdf
May 31, 2013 3 pages 202.31 kB 0     0 0
PLANI MËSIMOR ALTERNATIV KIMIA 7 ... al Për më shumë informacion mund të na shkruani në adresën e ... kimisë në jetën e përditshme ... Izotopet 15 4 Elementet kimike ...
http://mediaprint.al/uploads/books/p.m-kimia-7.doc
February 25, 2011 115.71 kB 0     0 0
Planifikimi vjetor për lëndën : Kimi Klasa : VII Zbatime të kimisë në jetën e përditshme 3 1- Të përshkruajë rëndësinë e eksperimentit në kimi. ... Izotopet . 16 1-Të përkufizojë një element kimik.
http://www.uegen.com/wp-content/uploads/2012/08/plani-mësimor-kimia-7-8.doc
August 7, 2012 158.21 kB 0     0 0
SHTËPIA BOTUESE mësuesi - Media Print ... përdorimet në jetën e përditshme); ... protonesh në bërthamë, izotopet e një elementi kanë numër ... nga praktika e përditshme. Kështu në qoftë ...
http://mediaprint.al/uploads/books/kimia-10-liber-mesuesi-19-maj.pdf
June 16, 2011 83 pages 495.14 kB 0     0 0
POLIMERET I.1.Hyrje-atomet-lidhjet kimike-per student thelbësor kudo në jetën e përditshme. ... Izotopet kimikisht sillen plotësisht njësoj por dallohen ... në ditët e sotme gjithnjë e më tepër po përdoret ...
http://nexhatqehaja.files.wordpress.com/2010/01/polimeret-i-hyrje-atomet-lidhjet-kimike-per-student.pdf
May 3, 2011 1.30 MB 0     0 0
PROGRAMI MËSIMOR LËNDA: KIMI (klasa e shtatë) 6.Të kuptojnë rëndësinë e shkencës kimike në jetën e përditshme; 7.Të shpjegojnë metodën ... 20.Të përkufizojnë izotopët; 21.Të përkufizojnë një
http://izha.edu.al/programet/klasa7/0.7 kimia 7 (re).pdf
November 29, 2010 15 pages 167.36 kB 0     0 0
www.botimepegi.al 1.2 Zbatime të kimisë në jetën e përditshme 3 ... Numri i masës. Izotopet 15 3.4 Elementi kimik. Simbolet kimike 16 3.5 Moli. Mol atomi 17
http://www.botimepegi.al/phocadownload/kimi 7.doc
August 21, 2013 118.78 kB 0     0 0
INSTITUTI I KURRIKULËS DHE TRAJNIMIT të dallojë ku ndryshojnë ndërmjet tyre izotopet e një elementi kimik; ... përdorshme në jetën e përditshme, duke shfrytëzuar të
http://izha.edu.al/programet/klasa10/berthame/7.1 kimi, kl.10,11.pdf
December 3, 2010 21 pages 203.38 kB 0     0 0
plani kimia 7-8-9 - Media Print Izotopet 15 4 Elementet kimike. Simbolet kimike 16 5 Mole. Mol atomi 17 6 ... Argumenton rëndësinë dhe zbatimet në jetën e përditshme të substancave kimike.
http://www.mediaprint.al/uploads/books/kimia-789-lm.pdf
February 23, 2011 112 pages 6.51 MB 0     0 0
www.uegen.com Numri i masës dhe izotopet. ... i një rëndësie të madhe për shkak të rëndësisë së jashtëzakonshme që ato kanë në teknikë dhe në jetën e përditshme.
http://www.uegen.com/wp-content/uploads/2012/08/plani-mësimor-kimia-10.doc
August 7, 2012 144.90 kB 0     0 0
Shkolla e Lartë Universitare Private “Universiteti ... ... izotopet, rezatimi ... Student ët do të jen ë në gjendje të njohin elementët kimik ë, ... n ë teknik ë dhe n ë jetën e përditshme.
http://www.umt.edu.al/wp-content/uploads/2014/04/kimi-arnola-ceka.pdf
April 4, 2014 40.30 kB 0     0 0