Lektyra xixellonjat e vogla nga qamil guranjaku

Related books
Sort by: Date Size Pages Reset
FTESË PËR SHPREHJE TË INTERSIT SHFMU“Drita” ne Majac ... Blerja e rafteve dhe librave Autori dhe lektyra Sasia ... Qamil Guranjaku-XIXËLLONJAT E VOGLA, ... Qamil Batalli-AGIMET E KALTËRTA, ...
http://www.masht-gov.net/advcms/documents/shprehje_e_interesit(1)-drita-majac-prishtine.pdf
June 12, 2013 2 pages 26.04 kB 0     0 0
Republika e Kosovës - Ministria e Diasporës Janë dërguar lektyra shkollore, ... libra nga fusha e shëndetësisë) ... 126 Qamil Guranjaku Xixëllonjat e vogla,2
http://medrks-gov.net/wp-content/uploads/2013/03/librat-e-derguar-ne-diaspore-dhe-mergate.pdf
April 29, 2014 17 pages 518.74 kB 0     0 0
PLANI DHE PROGRAMI ORIENTUES PËR LËNDËN:GJUHË SHQIPE ... ... Tekstet ndryshojnë nga njëri – tjetri ... ”Tregime për fëmijë”-Qamil Batalli. 135. Analizë e lektyrës ... ”Xixëllonjat e vogla”Ç.Guranjaku. 180.
http://kk.rks-gov.net/rahovec/getattachment/dka/planet-e-punes/klasa-ii/gjuhe-shqipe.pdf.aspx
August 19, 2013 39.75 kB 0     0 0