Mjedisi i biznesit punim studimor

Sponsored High Speed Downloads
Related books
Sort by: Date Size Pages Reset
Profile: Informatika e biznesit Study program Informatika e biznesit ... Përmes Programit studimor (kurrikulumi) Informatika e Biznesit, ... Punim i diplomës ...
http://www.seeu.edu.mk/sq/program/12/seeu-study-programme-12.pdf
May 21, 2014 944.30 kB 0     0 0
www.ibp-kosovo.org Opinionet e shprehura ne këtë punim janë përgjegjësi e ... dhe të biznesit siç janë ... marra përmes një programi studimor të caktuar ...
http://www.ibp-kosovo.org/repository/docs/alb_qualifications - introduction to a concept - s.k-edited-final.doc
March 30, 2010 1.87 MB 0     0 0